För dig som arbetar inom virkesindustrin


Precis som namnet på den här bloggen säger finns det olika val i livet och olika vägar att vandra. Vissa blir riksdagspolitiker medan andra fabriksarbetare. Vidare finns det servitörer och alla som jobbar inom virkesindustrin och byggbranschen. Just inom byggbranschen och virkesindustrin är det viktigt med perfektion.

Givetvis kan det också vara ett lika stort behov av perfektion för fabriksarbetare i serieproduktion. Vad vi talar om här är kvalitetsmätning, vilket säkerställer att alla produkter och arbeten håller samma höga kvalitet. En av de bästa inom området är Dynalyse, som har stor erfarenhet inom området.

Olika arbeten inom virkesindustrin

Vi skulle kunna säga att virkesindustrin sträcker sig över ett mycket brett antal olika yrken. För det första har du alla de som fäller träden vilka vi många gånger kallas skogsarbetare. För det andra finns alla som sågar, kapar och hyvlar det virke vi sedan använder.

Sist men inte minst finna alla snickare i byggbranschen. Här har du många gånger de du ser inom virkesindustrin. Det med anledning av att de kommer hem till dig och utför arbetet på plats. Många gånger kan du fortfarande känna doften av hyvlade plankor. En av livets små positiva saker, om du inte är allergisk.