Hjälp vid mögel


Mögelsvampar är en naturlig del av vår miljö men mögelsvampar kan även utgöra en hälsorisk. Ofta hittar du samma mögelsvampar inomhus som utomhus så länge som byggnaden är frisk. Om din bostad är fuktskadad så växer en rad andra mögelsvampar bland annat Penicillium chrysogenum och Cladosporium herbarum.

Hälsoproblem

Mögelsvampar finns alltid i luften runt omkring oss och de flesta av oss klarar av en viss mängd i inandningsluften. Men om halterna av mögel är förhöjda kan det leda till hälsoproblem, exempelvis finns det ett samband mellan fukt-mögel och problem med luftvägarna. Därför är det viktigt att få hjälp vid mögelproblem.

Mögelsvampar trivs i fuktiga miljöer

Olika typer av mögelsvampar kräver olika grader av fukt för att växa. Det innebär bland annat att du exempelvis ofta hittar fukt där mögel växer. Mögelsvampar trivs därför bra i badrum där det finns gott om fukt. Otäta fönster och kalla väggar där fukt kan kondensera är andra platser där mögelsvampar trivs.

Tecken på problem

Ofta upptäcker du inte problem med mögelsvampar förrän det börjar lukta illa. Men all mögelsvampar avger dock inte en klassisk mögeldoft. Kontakta en expert om du upptäcker bland annat synliga vattenskador i din bostad som bubblor i mattor eller färgförändringar. En expert kan hjälpa dig med rådgivning och förslag till åtgärder.